Xishi Yixing Pot
$125.00

Red yixing clay pot in the classic xishi ("shee-shur") shape. It is named after one of China's classical beauties.

140 ml